Privacy verklaring Pennings Bouw BV

 

Pennings Bouw BV, gevestigd aan Valeton, 9 5301 LW Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.penningsbouw.nl Gevestigd; Valeton 9 5301 LW Zaltbommel T: 0418-840015
B. Pennings is de Functionaris Gegevensbescherming van Pennings Bouw BV en is te bereiken via boukje@penningsbouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Pennings Bouw BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via boukje@penningsbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pennings Bouw BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen bij u af te leveren of diensten bij u te kunnen verlenen, zoals vooraf overeengekomen.
– Verzenden van onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van onze ontwikkelingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Pennings Bouw BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pennings Bouw BV) tussen zit. Pennings Bouw BV gebruikt Microsoft georiënteerde programma’s en/of systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pennings Bouw BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Doordat de garantietermijn van (delen van) uw verbouwing langer kunnen zijn dan de bewaartermijn van uw gegevens zijn wij genoodzaakt uw gegevens langer te bewaren. In deze verlengde termijn zullen wij u niet actief benaderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pennings Bouw BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pennings Bouw BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein bestand dat om uw toestemming vraagt op uw harde schijf te worden geplaatst. Als u toestemming geeft, wordt de cookie toegevoegd en helpt het webverkeer te analyseren of het laat u weten wanneer u een bepaalde site hebt bezocht. Cookies zorgen ervoor dat websites u als individueel aanspreken. De web applicatie kan zijn activiteiten aanpassen aan uw behoeften, interesses en desinteresses door het verzamelen en onthouden van informatie over uw voorkeuren. Wij gebruiken traffic log cookies om te identificeren welke pagina’s gebruikt worden. Dit helpt ons de gegevens te analyseren over het webverkeer en om onze website te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyses, daarna worden de gegevens verwijderd van het systeem.
Over het algemeen helpen cookies ons om een betere website te creëren, door te monitoren welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of tot gegevens die u niet met ons heeft gedeeld. U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt normaal gesproken uw browser zo instellen dat u cookies automatisch weigert. Dit kan betekenen dat u niet volledig gebruik kunt maken van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pennings Bouw BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar boukje@penningsbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pennings Bouw BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pennings Bouw BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via boukje@penningsbouw.nl
Zaltbommel, mei 2018

“Wij (ver)bouwen uw huis, u maakt het uw thuis!”

Pin It on Pinterest

Share This
WhatsApp chat