VAN (AARD-)GAS LOS

Inleiding overslaan en meteen naar stappenplan “van (aard-)gas los”, klik hier!

Parijs:

In 2015 op de VN-klimaattop in Parijs heeft Nederland ingestemd met een nieuw VN-klimaatakkoord. In de volksmond “het akkoord van Parijs” (of Parijs-akkoord of klimaatakkoord). Het doel is de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius in 2100. Het akkoord gaat in 2020 in.

Klimaatakkoord:

Uit het akkoord van Parijs volgt een nationaal klimaatakkoord. Een belangrijk doel is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. CO2 (Koolstofdioxide) is het belangrijkste broeikasgas. De doelstelling gaat uit van 95% minder uitstoot in 2050 (en 49% in 2030) tov 1990. In het klimaatakkoord staan afspraken met de verschillende sectoren (elektriciteitssector, de industrie, de gebouwde omgeving, de transportsector en de landbouw) hoe deze doelstellingen gehaald moeten worden. 2050 zou dus bijna CO2 neutraal moeten zijn.

Energieakkoord:

In 2013 zijn er afspraken gemaakt over het stimuleren van duurzame energie en energiebesparing.

De gebouwde omgeving:

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. In 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. Maar hoeveel stoot ik als particulier nu uit en hoe kan ik bijdragen aan deze doelstelling? Een gemiddeld huishouden (2,2 personen) stoot jaarlijks 8 ton (8000 kilogram) CO2 uit door energie verbruik in huis en vervoer. Daar komt nog eens 15 ton indirecte CO2 uitstoot door o.a. voeding en kleding bij. Er zijn verschillende tools online om de CO2 uitstoot per gezin te berekenen. Genoeg mogelijkheden om zelf een bijdrage aan te leveren aan reductie.

Dus ik moet van het gas af?

Het klimaatakkoord stelt dat we in 2050 van het gas af moeten zijn. Of dit op korte termijn voor iedere particulier haalbaar is en de beste optie, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar we kunnen wel allemaal bijdragen aan de CO2 reductie en het kan gefaseerd.

Stappenplan “van gas los”

  1. Isoleren: controleer of laat je isolatie controleren en maak een plan om je woning goed te isoleren en kiervrij te krijgen. Hier bespaar je al veel energie (en dus geld) mee. Dit begint al met kierdichting voor een raam wat niet goed afsluit en een tochtborstel op de briefsleuf van de voordeur.
  2. Ventileren: als je woning geisoleerd en kierdicht is wordt goed en verantwoord ventileren het volgende aandachtspunt. Goede ventilatie draagt bij aan een comfortabel en gezond binnenklimaat. 
  3. Vloerverwarming/radiatoren: een duurzaam alternatief als bijvoorbeeld een warmtepomp werkt met lage temperaturen, de oude radiatoren zijn dan ook niet meer te gebruiken en zal men over moeten gaan naar lage temperatuur radiatoren of vloerverwarming. 
  4. Niet meer op gas koken: klinkt als een inkopper maar ook het koken op gas zal vervangen moeten worden voor elektrisch koken. Staat nu als stap 4 genoemd maar kan natuurlijk ook als stap 1 genomen worden.
  5. Zonne energie: maak ook gebruik van zonne energie dmv zonnepanelen, zonne-collectoren of PVT-systemen.
  6. CV-ketel vervangen: als al het bovenstaande op orde is, kan de stap naar gasloos genomen worden. Ook daarin zijn verschillende opties. Misschien kun je aansluiten op een warmtenet, misschien is er een collectief waardoor je met jouw straat/blok een bodemwarmtepomp neemt. Misschien is de stap nog te groot en ga je voorlopig voor een hybride warmtepomp. Aangevuld met stap 5.

Van gas los is dus een proces wat voor de 1 sneller te realiseren is dan voor de ander.

Pin It on Pinterest

Share This
WhatsApp chat